Contacte

Font: Centre for Ageing Better, Age-Friendly Library

age-friendly cycling (ciclisme amigable amb l’edat) és una iniciativa inspirada pel concepte de Ciudats Amigables amb l’edat i per estudis acadèmics sobre el ciclisme urbà. El seu objectiu és crear una resposta combinada que afronti la mobilitat urbana activa i l’envelliment de la població. La mobilitat del futur no només ha de ser neta i estar en sintonia amb la vida de la ciutat, sinó també ser inclusiva amb les persones de totes les edats.

ENTOURAGE és un projecte acadèmic que aplica aquesta visió a tres ciutats turístiques europees: Amsterdam, Barcelona i Venècia. Combina estudis crítics sobre la geografia del turisme, recerca sobre mobilitats, i estudis sobre l’envelliment urbà. Consulta activament els punts de vista de col·lectius d’adults de major edat i de responsables polítics implicats en l’àmbit de la mobilitat urbana activa. El projecte va començar en 2021 a la Universitat Rovira i Virgili a Vilaseca, Tarragona. Està integrat en el Departament de Geografia i el Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET).

Voleu saber més sobre el projecte? Poseu-vos en contacte amb el Dr. Wilbert den Hoed, investigador postdoctoral de la Universitat Rovira i Virgili.