Currículum

L’investigador principal del projecte ENTOURAGE és el Dr. Wilbert den Hoed. Wilbert és un geògraf urbà especialitzat en recerca sobre la mobilitat activa, envelliment i sostenibilitat urbana. Treballa en la Universitat Rovira i Virgili (URV), on forma part del grup de recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET). El seu actual projecte ENTOURAGE examina les transformacions de la mobilitat urbana en ciutats turístiques europees i els seus efectes en la inclusió social dels residents i visitants de major edat.

Prèviament, el Wilbert va treballar en la Universitat de Newcastle, on va obtenir el doctorat en 2018 amb una tesi centrada en el paper del ciclisme urbà com a facilitador de mobilitat, de benestar i de l’envelliment positiu al llarg de la vida. Entre 2018 i 2021, Wilbert va ser investigador associat en el Centre de Recerca de Polítiques Europees, amb seus en la Universitat de Strathclyde i la Universitat Tecnològica de Delft. En diversos projectes de recerca aplicada, va analitzar polítiques de desenvolupament urbà i regional i es va especialitzar en consultoria de polítiques sobre temes com la transició energètica, els fons estructurals de la UE, polítiques regionals nacionals, i la planificació urbana.

Consulta més informació sobre el perfil professional de Wilbert en la seva pàgina LinkedIN.

El projecte també compta amb l’experiència i els coneixements d’Antonio Paolo Russo, professor de Geografia Urbana en el Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. És coordinador del programa de doctorat en Turisme i Oci. El Dr. Russo és autor de més de 40 publicacions en revistes acadèmiques i llibres, sobre temes que van des dels estudis turístics fins a la geografia urbana i la planificació urbana i regional. Actualment, dirigeix el projecte H2020 SMARTDEST, que afronta les mobilitats turístiques i l’exclusió social, i coordina el grup “Space, Place, Mobilities in Tourism” en la xarxa ATLAS.