Projectes de recerca

Mobilitat ciclista inclusiva amb l’edat i transformacions urbanes a Barcelona

Read in English 🇬🇧 / 🇪🇸 Leer en español

ENTOURAGE és un projecte de recerca atorgat a la Universitat Rovira i Virgili en la convocatòria Marie Skłodowska-Curie – H2020-MSCA-IF-2020. EN-TOUR-AGE es tradueix com a “Ciutats europees turístiques en transformació: construint mobilitats turístiques amigables amb l’edat” i està liderat pel Dr. Wilbert den Hoed.

ENTOURAGE és un projecte centrat en l’estudi de les transformacions i impediments de la mobilitat urbana en ciutats turístiques, així com els seus efectes sobre la inclusió dels residents i dels turistes de major edat. També investiga les perspectives i les implicacions d’un turisme amigable amb l’edat de cara a la planificació i la gestió urbana, en un marc de sostenibilitat i compatibilitat amb la vida diària dels residents. L’estudi analitza els següents temes per tal d’afrontar una mobilitat urbana inclusiva:

  1. les pràctiques de negociació de l’espai urbà: de quina manera els residents i els visitants de major edat negocien els espais turístics i com participen en una mobilitat urbana sostenible.
  2. la producció d’espais urbans a través de les perspectives de col·lectius mòbils i menys mòbils, amb l’objectiu de comprendre el paper possiblement marginador de les mobilitats en destinacions turístiques per a certs grups i individus.
  3. els discursos sobre la inclusió social i la diversitat d’edats que sustenten estratègies fonamentals per a la transformació urbana i la mobilitat sostenible.
Font: Trouw, 24/04/2021. Imatge: Carmen Secanella

ENTOURAGE empra tècniques qualitatives i participatives per tal de recopilar diferents experiències relacionades amb l’entorn urbà i la mobilitat activa, tant per part de residents com de visitants de major edat. Aquests mètodes seran aplicats a la ciutat de Barcelona, mentre que casos d’estudi addicionals a Amsterdam i Venècia actuaran com a referents en la gestió de polítiques públiques i pràctiques turístiques. Aquests tres casos són clars exemples de ciutats afectades per l’exclusió social i de mobilitat derivades del ‘sobreturisme’ i que, en l’actualitat, s’han vist afectades per l’aturada del turisme internacional causada per la crisis sanitària. Per aquesta raó, el projecte explora nous requisits per tal de desenvolupar estratègies de recuperació post-COVID-19 inclusives i sostenibles.

L’equip de treball està compost pel Dr. Wilbert den Hoed i el Prof. Antonio Paolo Russo, membres del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) a Tarragona. Wilbert és Doctor en Geografia Humana per la Universitat de Newcastle i compta amb una trajectòria de recerca postdoctoral en el European Policies Research Centre de les Universitats de Strathclyde i Tecnològica de Delft. ENTOURAGE, a més, col·labora amb el Urban Ageing Research Group de la Universitat de Manchester i amb el Hub de start-ups tecnològiques SerenDPT a Venècia. El projecte també es beneficia de la seva proximitat al proyecto SMARTDEST, liderat per la URV, que tracta sobre l’exclusió social a les destinacions turístiques.